อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง


โครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
เนินหอม เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.22484, 101.415253

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 11.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,187.50x30.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 80.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 77.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 78.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 39.10 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง