อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.168423, 99.367249

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 17.53 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 69.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 897.00x25.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 156.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 152.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 153.85 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 67.75 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง