อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน


โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16
ท่าชะมวง รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.119914297, 100.0849158

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 20.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 25.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 29.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 750.00x46.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 114.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 110.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 112.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 140.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง