อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
บุ่งเลิศ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.42251315, 104.1414265

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.38 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 816.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 185.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 183.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 184.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 29.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง