อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน


โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8
หินดาด ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.09382149, 101.642901

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 418.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,820.00x12.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 236.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 234.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 235.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 413.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง