อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
เขาใหญ่ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.76094112, 99.87530372

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.81 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 180.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 69.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 67.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 68.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 14.73 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง