อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาโป่ง เมืองเลย จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.39483998, 101.6229431

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 26.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 28.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 79.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 668.00x33.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 315.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 312.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 313.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.61 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง