อ่างเก็บน้ำสระสมิง


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.3511948, 104.9400866

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.01 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 250.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 13.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 12.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 12.85 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 9.07 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง