อ่างเก็บน้ำแม่ปอน


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
เมืองยาว ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.20511565, 99.24341255

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.15 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.65 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 300.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 309.79 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 308.09 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 308.79 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.06 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง