อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก อ.โพนพิสัย


โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาหนัง โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.94856465, 103.1462224

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.75 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 450.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.79 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 172.79 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.29 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 35.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง