อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา


ปราสาท บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.35668, 103.070975

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.07 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 21.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 490.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 253.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 250.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 251.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.70 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง