อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ดู่


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
คำชะอี คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.5382, 104.3175

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 240.00x17.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 234.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 232.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 232.55 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง