อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
โนนภิบาล แกดำ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.0146825, 103.4514093

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 22.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 28.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 147.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,560.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 152.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 150.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 150.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 220.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง