อ่างเก็บน้ำสีดา


โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
กุดตาเพชร ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.41215218, 101.3201974

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.99 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.18 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 517.00x11.54 ม.
ระดับสันเขื่อน : 161.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 159.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 160.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 8.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง