อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.74727523, 103.5652919

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.81 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.06 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 52.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,450.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 103.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 103.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 61.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง