อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
สร้างถ่อ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.30018973, 104.4894918

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.48 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.27 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.57 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,170.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 141.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 140.56 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 141.16 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง