อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
ท่ากระเสริม น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.63230898, 102.8558559

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.53 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 374.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,290.00x6.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 166.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 168.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 185.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง