อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด


โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
บ้านบึง บ้านคา จังหวัดราชบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.36637812, 99.45910939

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 366.00x14.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 185.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 182.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 184.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 119.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง