อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ.ปากชม


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาดอกคำ นาด้วง จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.590037, 101.9186791

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.44 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 118.90x13.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 370.64 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 368.64 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 369.64 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 9.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง