อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
ภูผาหมอก กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.441401, 104.829891

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.02 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 31.90 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 855.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 203.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 201.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 201.49 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 17.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง