อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
เนินทราย เมืองตราด จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.26878168, 102.5311136

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 36.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 52.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 120.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 788.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 46.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 42.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 44.43 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 490.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง