อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองจิก บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.02523783, 103.1756948

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 25.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 727.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 163.32 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 162.32 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 163.82 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 16.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง