อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ


พลสงคราม โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.35821051, 102.290741

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 9.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 75.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,635.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 194.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 193.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 193.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 150.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง