อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
สรอย วังชิ้น จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.78958997, 99.42999303

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.53 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 15.12 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 330.00x24.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 124.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 121.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 122.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง