อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย อ.สว่างแดนดิน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
คำเลาะ ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.20602619, 103.335865

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.04 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 890.00x13.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 112.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 110.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 111.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 14.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง