อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.13398183, 101.3887573

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 14.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 450.00x29.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 59.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 56.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 57.52 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 63.75 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง