อ่างเก็บน้ำห้วยโทง อ.วานรนิวาส


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ศรีวิชัย วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.54488468, 103.7383329

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.54 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 19.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,550.00x14.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 172.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 169.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 169.97 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 22.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง