อ่างเก็บน้ำร่องเกษตร


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
กมลาไสย กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.32758057, 103.5415509

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง