อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
หนองพลับ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.55498519, 99.76568058

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 50.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,230.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 89.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 87.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 88.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.32 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง