อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
กุตาไก้ ปลาปาก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.22948309, 104.5885867

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.12 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 875.00x9.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 157.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 155.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 156.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง