อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน 16


โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9
ลาดกระทิง สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.62706158, 101.4756753

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.97 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 630.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 35.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 33.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 34.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 14.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง