อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
น้ำก้อ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.80088444, 101.1533077

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 20.58 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 70.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,227.00x51.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 246.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 242.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 244.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 479.32 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง