อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองแวง โคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.84974935, 102.6920902

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 61.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,488.00x10.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 59.10 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 56.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 57.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 58.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง