อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด


สำโรง พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.78435519, 103.0866368

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 27.82 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 35.88 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 113.64 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,300.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 163.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 162.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 163.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 35.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง