อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน


โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
หนองปรือ หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.67869769, 99.44065567

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 50.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 60.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 570.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 580.00x25.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 197.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 199.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 417.30 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง