อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน


โครงการชลประทานจังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
พญาเย็น ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.53280489, 101.181313

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 310.00x8.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 241.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 240.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 240.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 3.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง