อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ.เต่างอย


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
กกตูม ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.8249386, 104.1692237

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 21.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 24.34 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 49.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 295.00x25.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 210.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 207.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 209.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 116.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง