อ่างเก็บน้ำแม่ทะ


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
สันดอนแก้ว แม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.93787161, 99.49013336

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.54 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.98 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 42.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 156.00x13.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 320.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 316.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 318.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 24.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง