อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน


ด่าน กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.440597, 103.7111778

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 9.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 23.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 850.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 228.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 225.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 226.13 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 44.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง