อ่างเก็บน้ำห้วยพุง


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
คุ้มเก่า เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.67304523, 104.1460089

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 9.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 385.00x19.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 106.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 103.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 104.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 33.30 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง