อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย อ.บุ่งคล้า


โครงการชลประทานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานชลประทานที่ 5
โคกกว้าง บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.18321766, 103.9849209

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.96 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.96 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 480.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 152.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 151.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 151.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.82 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง