อ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
คำพี้ นาแก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.85369379, 104.3161352

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 9.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,100.00x18.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 173.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 171.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 172.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.47 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง