อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด


โครงการชลประทานจังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4
แม่กุ แม่สอด จังหวัดตาก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.60109977, 98.61629752

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 50.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 440.00x22.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 252.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 250.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 251.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 100.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง