อ่างเก็บน้ำห้วยพุ


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
สงเปลือย เขาวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.62954858, 104.1883978

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 585.00x26.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 296.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 293.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 294.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 42.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง