อ่างเก็บน้ำห้วยมุก


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
ภูวง หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.45836839, 104.4053232

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 866.00x20.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 189.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 190.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.40 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง