อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก


โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร สำนักงานชลประทานที่ 7
เสนางคนิคม เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.05320475, 104.6854109

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 30.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 49.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,932.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 179.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 176.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 177.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 100.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง