อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
พังแดง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.83981329, 104.3364465

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.64 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 14.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 350.00x22.70 ม.
ระดับสันเขื่อน : 116.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 112.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 113.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 45.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง