อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน


โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร สำนักงานชลประทานที่ 7
ศรีแก้ว เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.1906, 104.3315

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 16.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 45.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 545.00x17.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 188.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 186.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 187.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง