อ่างเก็บน้ำลำพะยัง(ตอนบน)


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
กุดหว้า กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.55052276, 104.1715126

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 725.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 210.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 208.40 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 208.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง