อ่างเก็บน้ำห้วยโดน


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
ห้วยข่า บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.6606423, 105.4779422

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 24.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 700.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 180.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 177.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 178.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 82.51 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง